Χαιρετισμός Προέδρου

 

Με ιδιαίτερη χαρά σάς προσκαλώ στη Διημερίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με τίτλο «Βελτιώνοντας τις Διαδικασίες και την Ποιότητα των Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα», η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), στις 14-15 Οκτωβρίου 2022.

Οι μεταμοσχεύσεις είναι πολύτιμα «δώρα ζωής», που σώζουν ή βελτιώνουν κομβικά τις ζωές των ασθενών που τις έχουν ανάγκη. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη δωρεά οργάνων, αλλά είναι σε καλό επίπεδο διεθνώς στη δωρεά αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ ξεκινά πλέον μία συστηματική προσπάθεια για τη δωρεά ιστών και την αξιοποίηση των εθνικών ιστικών μοσχευμάτων. Για τη βελτίωση της κατάστασης του χώρου των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, είναι δεδομένο ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις υποστήριξης στο σύστημα υγείας, αλλά και βελτίωση και/ή αναδιοργάνωση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της πολύπλοκης και πολύπλευρης αυτής προσπάθειας.

Ο ΕΟΜ, μέσω συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ, διαμορφώνει ένα σύνολο βελτιστοποιημένων διαδικασιών στις μεταμοσχεύσεις, ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των μεταμοσχευτικών μονάδων και το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας, που θα εφαρμοστεί στις μονάδες και θα οδηγήσει στην πιστοποίησή τους. Το πρόγραμμα της διημερίδας έχει ως στόχο τη βραχεία παρουσίαση και τον σχολιασμό των βασικών διαδικασιών και αρχών ποιότητας των μεταμοσχεύσεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Όλοι οι πρόεδροι, εισηγητές και σχολιαστές διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο που εμπλέκονται και έχουν κληθεί να παρουσιάσουν ή σχολιάσουν τα θέματα με αναλυτική αλλά και κριτική προσέγγιση, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της κατεύθυνσης και των επιμέρους ρυθμίσεων των προωθούμενων βελτιώσεων και αλλαγών.

Αισιοδοξώ ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή και ότι με την ενεργό συμμετοχή σας θα συμβάλλετε στην πραγματοποίηση μιας υψηλού επιπέδου εκδήλωσης, που θα αποδώσει πολύτιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Με τιμή,

Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Πρόεδρος ΕΟΜ