ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Τσόχα 5, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τετραψήφιο τηλέφωνο: 1147
Τηλ: 213 2027000,
Fax: 210 6475818

E-mail: info@eom.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
Focus on Health Ltd.

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210-7223046
Τηλ: (+30) 214-6871980
Fax: (+30) 210-7223220

E-mail: info@focusonhealth.gr
Site: www.focusonhealth.gr